leef je leven!


Voor nu, om een tip van de sluier op te lichten;

Iedereen heeft een paar basis overtuigingen, diepe geloven, die bepalen hoe we leven, waarom we leven, vanwaaruit we leven en wat we aannemen als het doel te zijn in ons leven. Misschien zien we ze niet eens als overtuigingen, maar is het voor ons 'echt' wat het leven 'is' ('dit is gewoon hoe het leven werkt'). 
Een voorbeeld uit mijn praktijk: een man kwam langs voor een sessie. Hij wilde graag een vader worden, maar hij en zijn vrouw raakten maar niet zwanger. Door middel van kinesiologie vertelde zijn lichaam hem dat hij op een onbewust nivo vond dat mannen niet in staat waren verantwoordelijkheid te dragen. Dit bleek een diepzittende en totaal onbewuste basisovertuiging van hem, die opgeslagen zat in zijn lichaam.


Deze basisovertuigingen geven vorm aan ons leven.
Dit 'vorm geven' kun je letterlijk opvatten. De letterlijke gebeurtenissen, ervaringen, gevoelens over deze ervaringen, komen van je geloofsysteem. 
De man uit dit voorbeeld had, na een huisarts bezoek, de diagnose 'onvruchtbaarheid' gekregen. Hij stond dus voor de keuze het vruchtbaarheidstraject in het ziekenhuis in te gaan, of niet. Nadat hij echter zijn basisovertuiging over verantwoordelijkheid had veranderd (naast vele andere overtuigingen die we tegenkwamen), wilde hij het resultaat hiervan afwachten. 3 Maanden later waren hij en zijn vrouw zwanger, nog los van de andere veranderingen die hij ervoer in zijn leven; meer rust, een betere relatie met zijn vrouw en met zijn vrienden, etc.

In deze retrâite gaan we je basisovertuigingen; je geloofsysteem, bekijken. 
'Levert je overtuiging je op wat je wil?' Is dan de volgende vraag. Je zult ontdekken dat veel van wat er gebeurd in je leven vanuit je eigen basis overtuigingen wordt gestuurd. Vervolgens kun je deze overtuigingen veranderen en/of nieuwe overtuigingen aannemen, waardoor je leven helemaal zal veranderen, zoals in het voorbeeld van de man. Hij had vele redenen om deze basisovertuiging over verantwoordelijkheid vast te houden. Hij was bang net zoals zijn vader te worden, die uit zijn leven was verdwenen toen hij 3 jaar oud was, bijvoorbeeld. En als hij geen vader werd, kon hij niet dezelfde fouten maken als zijn vader. En vele andere, hiermee verbonden overtuigingen die hem wierhielden dit makkelijk te veranderen.
Dus hoe dit dan toch te veranderen? Met de volgende tools:

Thetahealing en kinesiologie aanleren (groepswerk) en ondergaan (individuele sessies), geleide meditatie met energie healing aanleren (in de groep) en ondergaan (sessies), meditatie toepassen en nog heel veel meer. We zijn met veel technieken en manieren bekend en afhankelijk van de groep en de individuele vraag (die we hopen helder te krijgen aan de hand van een lijst met vragen die we je opsturen na je aanmelding) passen we dingen aan, geleid door onz intuitie, onze ervaring en ons inzicht.

 

Het doel is om tijdens deze week diep te gaan kijken naar wat je steeds tegenhoudt om verder te komen, het repeterende patroon te herkennen van de lagen waarin je jezelf tegenwerkt en deze op – de voor jou best passende manier- te helen en dus echt je leven te gaan leven!
Het persoonlijke bevattingsvermogen van je bewustzijn zal hierdoor ook meeromvattend worden: Ik zie dit altijd als ons persoonlijke ‘gymzaaltje’(of container) waarvan we de wanden, de vloer en het plafond zo goed kennen en wat meermalen tijdens ons leven omver gegooid moet worden/opengebroken moet worden om verder te komen. Na een diepgaande gebeurtenis is ons gymzaaltje weer vergroot en kan deze meer van de realiteit (en de illusie) bevatten. Het uit elkaar vallen is noodzakelijk om te kunnen groeien, hoe moeilijk het ook kan zijn om de bekende omgeving (comfort zone) te laten gaan. Elke echte verandering vereist daarom ook een stukje moed.

Tegen het einde van de week zul je absoluut een diepgaande verandering doorgemaakt hebben. Dit alleen al vanwege het samenzijn met anderen en het gezamenlijk verder willen komen en de energie die dit oplevert en aantrekt. De tools die we meegeven kunnen je in de tijd na de retraîte helpen zelf verder te gaan hiermee.